Thông báo về phương tiện học trực tuyến

Năm học 2021 – 2022 là năm học thứ 3 chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai nhiều đợt học trực tuyến và đến nay đã trở một hình thức học phù hợp với tình hình giảng dạy và học tập trong giai đoạn học sinh không đến trường nhưng không ngừng học tập.

Trường THPT Trương Định cũng đã tiến hành việc học tập trực tuyến ngay từ đợt đầu đầu tiên và đảm bảo yêu cầu công tác giảng dạy. Cuối năm học 2020 -2021 Nhà trường cũng đã triển khai việc Kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến.

Chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022, Trường THPT Trương Định thông báo đến cha mẹ học sinh và Học sinh toàn trường việc tiếp tục học tập và kiểm tra đánh giá trực tuyến trong tình hình giãn cách xã hội và phòng chống dịch Covid-19. Bởi vậy Cha mẹ học sinh và Học sinh cần chuẩn bị tốt phương tiện để đảm bảo quá trình học tập trực tuyến trong thời gian sắp tới:

-   Học trực tuyến: Cần 01 phương tiện Máy tính để bàn hoặc Laptop hoặc Máy tính bảng hoặc Smartphone có kết nối internet.

-   Kiểm tra trực tuyến: Cần có 02 phương tiện, gồm 01 Máy tính để bàn hoặc Laptop hoặc Máy tính bảng để làm bài và 01 Smartphone để giám sát, cả 02 phương tiện đều có kết nối internet.