Thông báo về lịch chuyển trường đầu năm học 2022-2023

TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI:

TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI:

1. Công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 2. Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2022 3. Công khai Dự toán ngân sách được giao năm 2023 4. Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2022... Xem Chi Tiết