Thông báo về việc tổ chức dạy học của trường THPT Trương Định (Từ ngày 8/2/2022)

Thông báo về việc tổ chức dạy học của trường THPT Trương Định (Từ ngày 8/2/2022)
IMG_1644128253149_1644130335174.jpg

IMG_20220206_135217.jpg
TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI:

TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI:

1. Công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 2. Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2022 3. Công khai Dự toán ngân sách được giao năm 2023 4. Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2022... Xem Chi Tiết