TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI:

TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI:

1. Công khai Quyết toán ngân sách năm 2021

2. Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2022

3. Công khai Dự toán ngân sách được giao năm 2023

4. Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2022

Xem toàn bộ văn bản tại đây