Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của trường THPT Trương Định

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCHz3710326935975_90c8888a6c4ec9a3464dfed14ef3218f.jpgz3710326935975_90c8888a6c4ec9a3464dfed14ef3218f.jpgz3710326960121_936e9d619144b86acc089afdaccdc5d6.jpgz3710326960121_936e9d619144b86acc089afdaccdc5d6.jpgz3710326983284_cc7e2bf5502d5e6e451b3d844c1304fc.jpg