QUÀ TẶNG DÀNH CHO CÁC HỌC SINH CÓ KẾT QUẢ XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP

Nhân dịp Khai giảng năm học 2021 - 2022, Trung tâm Anh ngữ Washington và Nhà may Khánh Chi có quà tặng dành cho các học sinh có kết quả  xuất sắc trong học tập. Chúc các em luôn phát huy tốt thành tích của mình trên hành trình HỌC TẬP VÀ LẬP NGHIỆP.
03962af845f6b3a8eae7.jpg
411577ffe8f51eab47e4.jpg
b10f8d01120be455bd1a.jpg
daf973891c87ead9b396.jpg


QUÀ TẶNG DÀNH CHO CÁC HỌC SINH CÓ KẾT QUẢ XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP

QUÀ TẶNG DÀNH CHO CÁC HỌC SINH CÓ KẾT QUẢ XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP

Nhân dịp Khai giảng năm học 2021 - 2022, Trung tâm Anh ngữ Washington và Nhà may Khánh Chi có quà tặng dành cho các học sinh có kết quả xuất sắc trong học tập.... Xem Chi Tiết