Ngôi nhà THPT Trương Định trong tôi - Cô Đoàn Thị Hương