Kỷ niệm 50 năm trường Trương Định - Cô Lê Thị Huyền Diệu